Leergang ‘Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg’

29 september 2017

Samen met het NHG heeft InEen de leergang ‘Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg’ ontwikkeld. De leergang bestaat uit een basisdeel en twee vervolgdelen, en geeft handvatten voor het implementeren van persoonsgerichte zorg. In De Eerstelijns verscheen onlangs een lezenswaardig interview met huisarts Illonka Bruggeman, onder wiens leiding de nieuwe training is ontwikkeld.

‘Het gaat erom dat het behandelplan meer van de patiënt zelf wordt’, zegt Bruggeman. Ze stelt vast dat preventie en behandeling in toenemende mate ook een inspanning van de patiënt zelf vragen. Ook brengt in haar visie persoonsgericht zorg de huisarts weer terug bij de oorsprong van het vak.

De leergang is een vervolg op de Handreiking Gezamenlijke Besluitvorming en richt zich op koppels van een huisarts en een POH of verpleegkundige, sámen moeten zij de persoonsgericht zorg immers inhoud geven. Aan elke leergang nemen maximaal negen koppels deel. Na het concrete basisdeel waarin de koppels vaardigheden en hulpmiddelen krijgen aangereikt, zijn er twee vervolgdelen. Deel A richt zich op de coachende professional en deel B op persoonsgericht werken in de keten.

De leergang werd getoetst met een pilot. De ontwikkeling van de leergang is onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst tussen het NHG, InEen en het Zorginstituut, waarmee zij een gezamenlijke bijdrage leveren aan de implementatie van persoonsgerichte zorg en het individueel zorgplan. In het artikel in De Eerstelijns komen ook een huisarts en POH aan het woord die als koppel deelnamen aan de pilot.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen