Inspirerende discussies op Tweedaagse InEen

29 september 2017

Opnieuw was de jaarlijkse InEen-Tweedaagse belangwekkend en inspirerend. Op 27 en 28 september wisselden ruim 200 leden van InEen standpunten uit over de 24/7 continuïteit van zorg, het thema voor 2017.

Martin Bontje, bestuursvoorzitter InEen: ‘Wat me echt opviel, was hoe geanimeerd leden ervaringen uitwisselden, en hoeveel nieuwe contacten er werden gelegd. De pauzes tijdens de Tweedaagse waren dit jaar bewust langer dan voorgaande jaren, en dat voldeed echt aan een behoefte. Overal zag je mensen samen of in groepjes met elkaar praten en uitwisselen. Dat er veranderingen nodig zijn, daar was iedereen het snel over eens. Maar iedereen worstelt daarbij met dezelfde vraagstukken: hoe krijg ik draagvlak voor veranderingen bij mijn achterban, hoe krijg ik mandaat, hoe ga ik om met al die verschillende belangen? Nog meer dan we al doen, gaan we als InEen de uitwisseling van kennis en ervaring faciliteren, bijvoorbeeld gekoppeld aan actuele onderwerpen.’

SG Erik Gerritsen trapte de Tweedaagse af met een videoboodschap. Zijn opmerking dat eigenlijk alles al kan als je maar met een goed plan komt, leidde tot veel reactie in de zaal. Huisartsenorganisaties ervaren het in de dagelijkse praktijk toch anders als zij met goede plannen bij de zorgverzekeraar aanbellen. Maar Loek Winter bevestigde wel dat het ministerie inmiddels veel regelgeving uit de weg heeft geruimd. In zijn plenaire bijdrage ging hij in op de grote groep have not’s die de ontwikkeling naar meer eigen regie maar moeilijk kunnen volgen. Met have not’s bedoelt hij Nederlanders met verminderde gezondheidsvaardigheden en een minder comfortabele uitgangspositie in de samenleving, de groep waar ook de gezondheidscentra in de achterstandswijken zich hard voor maken (lees ook het artikel in deze nieuwsbrief).

Na Winter kwam Michel van Schaik terug op de wirwar aan (eigen) belangen in de zorgsector die goede ontwikkelingen vaak nog in de weg zitten. Voor het in gang zetten van de benodigde veranderingen om 24/7 continuïteit van zorg te realiseren, aldus Van Schaik, moeten we absoluut bij onszelf beginnen. ‘Sta ik als professional wel open voor verandering?’ Zijn advies: ga bij jezelf te rade en start daar de verandering. Wouter Hart gaf daarvoor een bruikbare invalshoek door de aanwezigen eraan te herinneren dat er altijd een bedoeling is bij de start van een proces. Soms wordt die bedoeling gaandeweg uit het oog verloren, maar daarnaar teruggaan geeft altijd weer nieuwe vertrekpunten. Onder het motto ‘anders vasthouden’ legde Hart uit dat het niet gaat om oplossingen aandragen, maar om oplossend vermogen te creëren. Elke entiteit, van kind tot organisatie, heeft een sturingslaag boven zich die zich tot taak zou moeten stellen oplossend vermogen te creëren. En ook elke entiteit loopt ooit aan tegen een sturingslaag die dat niet doet, aldus Hart.

Huisartsenorganisaties ervaren dit principe wellicht bij verzekeraars. Patiënten ervaren het bijvoorbeeld als ze proberen bij een beperkte mobiliteit toch naar de biljartclub van een vriend 40 km verderop te komen, zo bleek uit de inbreng van patiëntervaringen (via acteurs) tijdens één van de deelsessies op de tweede dag van de Tweedaagse. Deze dag gingen de aanwezigen actief aan de slag rond thema’s als het samenbrengen van domeinen en het maken van een verbinding tussen organisatie en professional.

Anoeska Mosterdijk, directeur InEen: ‘Wat me heeft getroffen is de open houding waarmee iedereen met elkaar in discussie ging en dilemma’s op tafel legde. Waar loop je tegenaan? Welke mogelijkheden heb je? Die actieve betrokkenheid is heel motiverend. Eén van de stellingen tijdens een Lagerhuisdebat in één van de workshops was ‘InEen moet de koers uitzetten’. Dat gaf natuurlijk meteen discussie, maar uiteindelijk besefte iedereen hoe het zit: InEen is niet alleen een bureau in Utrecht, we doen het met z’n allen. Dat vond ik een bijzonder moment. Ik hoop dat alle deelnemers met nieuwe positieve energie naar huis zijn gegaan om verder te werken aan 24/7 zorg voor de patiënt. Als InEen gaan we de komende maanden de thema’s van deze Tweedaagse verder uitdiepen, onder andere door in de ALV weer stil te staan bij toekomstbeelden en ook met een bijeenkomst over innovatie & ICT begin volgend jaar.’

Bontje: ‘Op de eerste dag hebben we gevraagd naar de grondhouding ten aanzien van de veranderingen die er aan zitten te komen. Positief of negatief? De uitslag was fifty fifty. Dat viel me eerlijk gezegd een beetje tegen. Maar ik verwacht dat als de vraag aan het eind van de tweede dag was gesteld, de uitslag flink positiever zou zijn geweest. Dat onderstreept het belang van uitwisseling én van de Tweedaagse.’

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen