De toekomst: digitale toegang van de acute zorg

29 september 2017

De acute zorg staat onder druk. Recent bevestigde de Benchmark Huisartsenposten opnieuw hoezeer de werkdruk in de ANW-uren toeneemt. Bovendien dreigt een personeelstekort. Gert-Jo van Doornik, tot voor kort directeur van de huisartsenpost in Apeldoorn, gelooft heilig in een digitale oplossing. Sinds juli van dit jaar wijdt hij zich fulltime aan de doorontwikkeling van zijn apps ‘Moet ik naar de dokter?’ en ‘Mag ik meekijken?’. Hij zoekt huisartsenposten die met hem willen meedenken.

Het is een veelgehoord geluid dat de acute zorg drempels nodig heeft om zo de toestroom naar bijvoorbeeld de huisartsenpost in te dammen. Van Doornik is het daar niet mee eens. De toestroom moet beter gekanaliseerd worden, zegt hij, en niet ingedamd: ‘Ik wil mensen verleiden om de digitale weg naar de post te kiezen’. In zijn visie is de app ‘Moet ik naar de dokter?’ daarvoor een goed middel. De app – meermalen bekroond en goedgekeurd door het NHG – is nu al een manier om te onderzoeken of een bezoek aan de huisartsenpost nodig is, via de app kan eventueel direct met een huisartsenpost contact worden gemaakt.

Afslagen
‘Waar ik naartoe wil is dat de app straks meerdere afslagen heeft. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft psychische problemen te hebben, dan organiseren we het zo dat die persoon direct contact krijgt met een GGZ-verpleegkundige. Nu zijn bellers met psychische nood vaak een tijdrovende belasting voor de post. Verder is een aantal ingangsklachten heel geschikt voor beeldschermzorg, denk aan wonden en insectenbeten. Deze mensen krijgen direct beeldschermcontact aangeboden via de app ‘Mag ik meekijken?’ In Almelo zijn de ervaringen met deze app heel goed. Een derde groepen kunnen zwangeren zijn, die we met een verloskundige verbinden.’ Door verschillende routes aan te bieden vermindert de druk op de post, zegt Van Doornik. Patiënten krijgen bovendien snel de juiste zorgverlener voor hun klacht of hoeven na beeldschermcontact soms helemaal niet meer te komen.

Oproep
Van Doornik is op zoek naar huisartsenposten die samen met hem willen nadenken over hoe de digitale weg eruit kan zien. Welke afslagen zijn zinvol en hoe organiseren we dat? ‘Het inschakelen van een GGZ-verpleegkundige voor maar één huisartsenpost is niet haalbaar, maar zo iemand kan natuurlijk ook voor meerdere huisartsenposten tegelijk dienst doen. Wat is daarvoor nodig?’ Al één huisartsenpost is enthousiast en ook heeft zich al een enthousiaste his-leverancier gemeld. Van Doornik wil het liefst met drie posten om de tafel en roept geïnteresseerden op zich bij hem te melden. Of patiënten behoefte hebben aan de app is voor hem geen vraag. ‘Het gaat erom mensen te verleiden. Heel simpel: vroeger ging iedereen naar het reisbureau en tegenwoordig boeken we onze reis online.’ Wel wil van Doornik met subsidie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laten onderzoeken welke mensen het advies nu wel en niet opvolgen en waarom.

Chatbot
Wanneer de inhoudelijke uitbreiding op de rit staat gaat Van Doornik ook de app zelf vernieuwen. ‘Het beeld is nu nogal statisch. Je klikt op een poppetje en krijgt een serie vragen. In de toekomst zou ik met een chatbot willen werken.’ De patiënt communiceert dan met een zelflerende computer (de chatbot) die meer verbanden kan leggen. De adviezen worden daardoor meer gericht, zeker als er mogelijkheden worden gevonden om een koppeling te maken met het persoonlijke patiëntendossier. Van Doornik: ‘We zijn nog niet zover, maar er zijn al wel chatbots. Het is belangrijk om als zorg out of the box te denken. Als we binnen het stramien blijven, komen we er niet.’

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen