Benchmark Huisartsenposten legt gewicht in de schaal

29 september 2017

De Benchmark Huisartsenposten is dit jaar voor de twaalfde keer uitgevoerd. Doordat nagenoeg alle huisartsenposten in Nederland meedoen, heeft de benchmark zich kunnen ontwikkelen tot een betrouwbaar instrument om landelijke ontwikkelingen te volgen. Zo lieten de resultaten van 2016 onomstotelijk zien dat de werkdruk op de posten inderdaad steeds verder toeneemt, een conclusie die het NOS-Journaal haalde.

In het 20.00 uur Journaal van 3 september benadrukte Anoeska Mosterdijk, directeur InEen, het doorschuifeffect: ‘Bij de spoedeisende hulp is het druk, dus we schuiven door. Méér mensen terug naar de huisartsenpost. Daar loopt het dan óók vast en vervolgens gaat de huisartsenpost visites doorverwijzen naar de ambulancedienst.’ Uit de benchmark blijkt dat vooral consulten en telefonische contacten toenemen, terwijl het aantal visites afneemt. Veel vaker dan voorheen wordt in plaats van eerst een visite te rijden direct een beroep gedaan op de ambulancezorg. Mosterdijk: ‘Laten we het integraal bekijken. Hoe kunnen we de capaciteit die er is, bij de spoedeisende hulp, bij de huisartsenpost, bij de ambulancedienst, maar ook bijvoorbeeld de acute thuiszorg, hoe kun je nou met z’n állen die hele keten efficiënter maken?’ In het InEen-persbericht dat ook op 3 september uitging, constateert Mosterdijk eveneens dat het systeem van de acute zorg kraakt. Ze bepleit een structurele herziening.

Meer cijfers
In totaal stelden 50 HDS’en met 120 huisartsenposten hun gegevens beschikbaar voor de benchmark. Dat zijn op twee na (beiden geen lid van InEen) alle HDS’en in Nederland. De belangrijkste cijfers zijn te vinden in het jaarlijkse samenvattende benchmarkbulletin.

Wat leert de benchmark ons verder over de bezetting van de huisartsenposten? Huisartsen deden in 2016 gemiddeld 195 uur per normpraktijk (2168 patienten) dienst op de huisartsenpost. Dat is ongeveer net zoveel als in 2015, terwijl het aantal verrichtingen - bijna 4,3 miljoen in 2016 – toeneemt. De inschatting is dat ongeveer 40% van het aantal uren werd vervuld door waarnemers, hetzij in opdracht van de aangesloten huisartsen (bij benadering 33,6%), hetzij ingekocht door de huisartsenpost zelf (8,3%). 58,1% van de uren draaien de aangesloten huisartsen zelf, een lichte toename ten opzichte van2015). Op 31 december 2016 werkten op de huisartsenposten iets meer dan 1900 gediplomeerde triagisten. Daarnaast zijn bij het primaire proces nog 500 assistenten betrokken, van wie het merendeel in opleiding is voor triagist. Het aantal fte van medewerkers die betrokken zijn bij het primaire proces (inclusief triagisten) is ten opzichte van 2015 toegenomen (in 2015 was dat 1092 fte bij 47 HDS’en en in 2016 1144 fte bij 46 HDS’en). 37 HDS’en hebben een Calibris-erkenning om stageplaatsen te bieden. 26 HDS’en gaven in 2016 een stageplaats aan 82 doktersassistenten in opleiding. 25 HDS’en zijn actief aan de slag met taakherschikking (22 in 2015). Ongeveer tweederde zet bijvoorbeeld verpleegkundigen in op HBO of HBO+ niveau, ongeveer een derde kiest voor MBO+ niveau.

Lees meer

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer