Belangrijk onderzoek gestart naar de effectiviteit van ketenzorg

29 september 2017

De Benchmark Transparante Ketenzorg die InEen jaarlijks voor zorggroepen organiseert laat al verschillende edities goede resultaten zien voor programmatische zorg. Veel chronisch zieken hebben baat bij hun deelname aan het zorgprogramma. De gestelde doelen en streefwaarden worden steeds vaker behaald. Toch is de vraag of ketenzorg werkt een terugkerende discussie. Waaróm werkt het? Bij wie en onder welke omstandigheden? Om meer inzicht te krijgen heeft InEen opdracht gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van ketenzorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Panaxea.

In het onderzoek worden bestaande (internationale) onderzoeksresultaten vergeleken met de Nederlandse situatie. Wat is in de wetenschappelijke literatuur al bekend over het effect van ketenzorg op de gezondheid, de kwaliteit van zorg en de kosten? Wat weten we al over de invloed van andere factoren? Door de vergelijking met de beschikbare data van ketenzorgorganisaties ontstaat een beeld van hoe de ketenzorg in Nederland is georganiseerd en op welke manier en onder welke omstandigheden de zorgprogramma’s werken.

De onderzoeksopdracht is verleend aan Panaxea. Aan dit onderzoeksbureau is Bert Vrijhoef verbonden die een grote (internationale) expertise heeft op het gebied van zorginnovatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van realist evaluation die door hem in het COMIC-model zijn toegepast op integrale zorg. Het model gaat ervan uit dat de uitkomsten van een zorgprogramma worden bepaald door context en onderliggende mechanismen. Daarbij wordt aangehaakt bij de leidende elementen van het chronic care model (denk aan zelfmanagement, ICT, inrichting van het zorgproces en afstemming met andere maatschappelijke domeinen).

Het initiatief voor het onderzoek werd genomen door enkele leden van InEen die behoefte hadden aan een overzicht van de beschikbare inzichten om zo de discussie over de toegevoegde waarde van integrale zorg beter te kunnen voeren. De vragen over de effectiviteit van de ketenzorg passen in de discussie over de toekomst van de zorg waarin een sterkte toename van het aantal chronisch zieken te verwachten is.

InEen heeft budget voor het onderzoek vrij kunnen maken en ook de bijna twintig betrokken zorggroepen leveren een financiële bijdrage. De eerste onderzoeksresultaten worden nog dit jaar verwacht. Het totale onderzoekstraject heeft een doorlooptijd van zes maanden.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen