Marktscan Acute zorg

15 september 2017

Deze week heeft de NZa de Marktscan Acute Zorg gepubliceerd. InEen kan zich goed vinden in de analyse van de NZa dat de groeiende druk op de acute zorg vele oorzaken heeft. We bepleiten dan ook betere afstemming tussen alle schakels van het acute zorgnetwerk. De meeste aanbevelingen in de marktscan van de NZa richten zich helaas op slechts één of twee stakeholders en niet op de keten. Dat de huisartsenpost wordt beschouwd als oplossing voor de problemen op de SEH is te kort door de bocht. Meer substitutie is niet zonder meer mogelijk, omdat de grenzen aan de capaciteit van huisartsen en huisartsenposten op dit moment al zijn bereikt. InEen heeft dit in de consultatiefase ook laten weten aan de NZa. Helaas heeft de NZa het niet meegenomen in het eindrapport.

Aanbieding van de NZa Marktscan viel samen met een dertigledendebat in de Tweede Kamer. De minister en staatssecretaris deden daarin onder ander de toezegging sneller regionale coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijven te realiseren. Iets wat het wegnemen van druk op de huisartsenzorg inderdaad zou helpen. Straks met de komst van het nieuwe kabinet zal het een aandachtspunt blijven.

InEen, LHV en VPH verzamelen op de website praktijkvoorbeeldenanw.lhv.nl initiatieven vanuit het hele land die allen kunnen bijdragen aan vermindering van werkdruk voor huisartsen en triagisten op de posten.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen