Focusgroep ‘organisatie instrument’ persoonsgerichte zorg

1 september 2017

Samen met het NHG werkt InEen aan de vormgeving van persoonsgericht werken in de huisartsenzorg. Een voorbeeld is de onlangs ontwikkelende training voor professionals over persoonsgerichte zorg. Een ander project is de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument ‘persoonsgerichte zorg’ voor zorggroepen. Deze scan geeft inzicht in de randvoorwaarden op organisatieniveau die persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming mogelijk maken. Aangegeven wordt op welke punten de organisatie nog stappen te zetten heeft. InEen wil graag met zorggroepen bespreken hoe het instrument zo relevant mogelijk kan zijn en bijdraagt aan de implementatie van persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming. Daarom organiseren we op donderdag 14 september (14.00-16.00 uur in Utrecht) een focusgroep. Maak je interesse kenbaar bij Mariska Smith (InEen),

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen