Aan de slag met het autorisatieproces

7 juli 2017

De Handreiking autorisatieproces op de huisartsenpost is gereed. Deze is samen met leden gemaakt op basis van het onderzoek naar de autorisatie in 2016. Doel is verdere verbetering en borging van het werkproces van urgentiebepaling tot autorisatie. De komende maanden gaan de posten aan de slag met de handreiking en worden ervaringen gedeeld in een netwerkbijeenkomst en het digitale platform LINK. De ervaringen worden ook meegenomen in het overleg met IGZ over de ruimte voor versoepeling van de streefwaarden.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen