Principeakkoord Cao Huisartsenzorg 2017-2019 door de achterbannen van de sociale partners goedgekeurd

21 juli 2017

De achterban van de sociale partners in de Cao Huisartsenzorg heeft het principeakkoord voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg 2017-2019 met ruime meerderheid van stemmen goedgekeurd. Dit betekent dat de afspraken in het principeakkoord geïmplementeerd kunnen worden. Gewerkt wordt aan een toegankelijke web-versie van de definitieve Cao-tekst. Tot die tijd is de tekst, inclusief de salaristabellen (bijlage 14), na te lezen in het basisdocument.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen