Beleidsregel 2018 huisartsenzorg met nieuwe prestaties O&I en ketenzorg

14 juli 2017

In de NZa tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018 zijn de nieuwe betaaltitels opgenomen voor Organisatie & Infrastructuur (O&I). Dit biedt kansen voor versterking van de eerste lijn. ZN, VWS, LHV en InEen hebben hier eerder dit jaar afspraken over gemaakt en de NZa heeft de betaaltitels vastgesteld.

Het is nu aan verzekeraars en zorgverleners om de extra ruimte te gaan benutten. “Zorgaanbieders en verzekeraars kunnen met deze nieuwe betaaltitels afspraken maken voor 2018. Wij vertrouwen erop dat zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars resultaatgerichte afspraken gaan maken over extra investeringen in de organisatie en infrastructuur in de eerste lijn. De behoefte hieraan is groot gezien de vele uitdagingen die op de eerste lijn afkomen” aldus Anoeska Mosterdijk, directeur InEen. InEen zal de regionale afspraken O&I gaan monitoren.

Tarieven nagenoeg gelijk
De NZa heeft de resultaten van het kostenonderzoek huisartsenzorg en de indexatie 2018 verwerkt in de tarieven voor huisartsenzorg. Helaas heeft de NZa qua tarieven niet meer ruimte gegeven voor verbetering van de eerstelijnszorg. Zie ook het InEen nieuwsbericht van 6 juli.

Ketenzorgtarief zonder contract met de verzekeraar
In opdracht van het CBb moest de NZa een tariefbeschikking voor ‘ketenzorg zonder contract met de verzekeraar’ vaststellen. Dat is nu gebeurd. Er zijn voor drie ketenzorgprestaties voorwaarden en tarieven vastgesteld. Het gaat om de prestaties: DMII, COPD en HVZ. InEen vindt de tarieven relatief hoog in relatie met gestelde voorwaarden én in vergelijking met de gangbare tarieven in de contracten van zorggroepen. Of de nieuwe prestaties/tarieven impact zullen hebben op de huidige regionale zorgverlening binnen de zorggroepen en daarmee consequenties voor de kwaliteit van de zorgverlening aan patiënten met chronische zorg zal de komende tijd duidelijk worden. Iets wat InEen nauw in de gaten houdt.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen