Leergang ‘Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg’ beschikbaar. ‘Samen beslissen, het hoe en waarom’

6 juli 2017

De leergang ‘Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg’ is beschikbaar. ‘Samen beslissen, het hoe en waarom’ staat hierin centraal. De training is beschikbaar voor koppels huisarts – praktijkondersteuner/verpleegkundige. Het NHG en InEen hebben deze leergang opgezet met subsidie vanuit het Zorginstituut Nederland en is begin 2017 succesvol gepilot onder enkele leden van InEen.

De leergang ‘Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg’ is ontwikkeld als vervolg op de Handreiking Gezamenlijke besluitvorming en is gericht op het duo huisarts en praktijkondersteuner/verpleegkundige. De leergang bestaat uit een basisdeel en twee vervolgdelen. In het Basisdeel wordt de basiskennis van de huisarts en praktijkondersteuner/verpleegkundige als uitgangspunt genomen. Tijdens deze training worden huisarts en praktijkondersteuner/ verpleegkundige meegenomen in het hoe en waarom van het samen beslissen. Aandacht wordt besteed aan het concreet vorm geven van persoonsgerichte zorg in de dagelijkse praktijk. De scholing is dan ook gericht op gespreksvaardigheden, werken met hulpmiddelen om de geleverde zorg persoonsgericht, efficiënt en effectief te maken. Er kunnen maximaal 9 duo's deelnemen.

De Vervolgdelen zijn een verdere verdieping, deel A richt zich op de coachende professional, deel B gaat over persoonsgericht werken in de keten. Meer informatie hierover vindt u in de bijgesloten folder.

Neem bij vragen contact op met Esther Kersbergen van het NHG of via telefoonnummer: 030 - 28 23 500. Esther is inhoudelijk betrokken bij de opzet van de training.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen