Zes springplankprojecten voor nog betere samenwerking HAP+RAV

28 juni 2017

De huisartsenposten en de ambulancediensten werken overal in Nederland intensief samen. Het begon ruim vijf jaar geleden met een samenwerkingshandboek, gevolgd door een gezamenlijke beleidsagenda. Afgesproken werd onder meer om samen onderzoek te doen en te werken aan een gezamenlijk kwaliteitskader. In 2016 werd het Samenwerkingskader HAP+RAV vastgesteld en nu staan er zes springplankprojecten op stapel.

De springplankprojecten (pilots) worden voorbereid om zowel op regionaal als op landelijk niveau nog een nieuwe sprong te maken. Als verbindend thema is samen met Ambulancezorg Nederland (AZN) gekozen voor zorgcoördinatie.

Om het gezamenlijke doel – hoogwaardige, patiëntgerichte, efficiënte en doelmatige inzet van acute zorg – te bereiken is afstemming essentieel. Vergrijzing, langer thuis blijven, transities in de langdurige en chronische zorg, veranderingen in de GGZ vergroten immers de druk op de acute zorg. Ambulancediensten en huisartsenposten hebben daar nu al mee te maken. Nog meer afstemming in de triage, nog betere uitwisseling van patiëntinformatie, nog betere inzet van ICT en andere technologie, nog zorgvuldiger inzet van de beschikbare eenheden en zorgverleners is geboden. Zes regionale projecten, elk met een eigen accent, gaan verdere samenwerking stimuleren:

  1. Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar zorgtoewijzingen: wat sturen ambulancezorg en huisartsenpost naar elkaar door en op welke gronden? Is een colocatie zinvol? (Regio Friesland)
  2. Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op patiënten waarbij de benodigde zorg niet direct duidelijk is. (Regio’s Overijssel, Gelderland-midden en Geldeland-zuid)
  3. Ontwikkelen van een gezamenlijke toegang: een zorgcoördinatiecentrum met één telefoonnummer waarin triagisten van de huisartsenpost, de ambulancedienst, de GGZ en thuiszorg samenwerken. (Regio Overijssel)
  4. Ontwikkelen van een NTS-koppeling tussen huisartsenpost en RAV voor een betere informatieoverdracht en onderzoeken of beeldcontact (beeldbellen) de overdracht tussen zorgverleners ondersteunt. (Regio Gelderland-zuid)
  5. Analyse van casuïstiek om inzicht te krijgen in de noodzaak van zorginzet. Is er meer differentiatie nodig? (Regio Gelderland-midden)
  6. Optimaliseren van de ketensamenwerking rond toegang, triage, coördinatie en uitvoering van de acute zorg. (Regio Zeeuws-Vlaanderen)

De springplankprojecten worden in de eerste helft van 2017 voorbereid. De uitvoering start in de tweede helft van het jaar. De eerste resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2018.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen