NZLO: een nieuwe manier van organiseren

28 juni 2017

De zorg verandert en vraagt om nieuwe organisatievormen. Een goed voorbeeld is het Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken dat afgelopen december werd gevormd. In het netwerk, dat in deze omvang de eerste is in zijn soort, werken vier zorggroepen en een samenwerkingsverband van GEZ’en, op bijzondere wijze met elkaar samen.

Het NZLO is (en blijft vooralsnog) een netwerk en geen formele organisatie. Dat betekent onder meer dat het bestuur voor elk op te pakken onderwerp opnieuw mandaat vraagt aan de aangesloten organisaties. Wat willen we en hoever gaan we? ‘We denken niet in macht maar in doelstellingen. Belangrijk is dat we kennis delen’, zegt voorzitter en oud-huisarts Henri van der Lugt daarover in De Eerstelijns van april 2017. Binnen het NZLO wordt gewerkt vanuit kernteams rondom de vijf thema’s die in het NZLO-werkplan 2017/2018 zijn benoemd: kwaliteit en opleiden, ICT, innovatie, financiën, en overleg derden.

Een van de eerste onderwerpen die zijn opgepakt is de problematiek van het eerstelijnsverpleegbed (ELV). Het NZLO neemt vanuit de eerste lijn de rol van centrale gesprekspartner voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen. ‘Die zijn hier zeer over te spreken, want die zien ook dat een versnipperd beleid nooit tot een structurele regionale oplossing kan leiden’, aldus Van der Lugt. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld de crisisopname GGZ en de wens om financiën en ICT beter te laten aansluiten op de multidisciplinaire manier van werken.

In december 2016, na de officiële start, heeft Van der Lugt Reos gevraagd mee te denken over de verdere ontwikkeling van het NZLO. Dat betreft onder meer de ontwikkeling van het werkplan, de doorontwikkeling van het netwerk en het opstarten van de kernteams. Daarnaast is Reos aangehaakt bij het onderzoek naar de ervaren knelpunten rond het eerstelijnsverpleegbed. Als projectleider en onafhankelijke adviseur benadert Reos de vraag vanuit de verschillende perspectieven: dat van de huisarts, de huisartsenpost, de verpleeghuizen, de specialist ouderengeneeskunde en het ziekenhuis. Op basis van het onderzoek en goede voorbeelden uit de rest van Nederland gaan de partijen pragmatisch op zoek naar oplossingen. Lees ook op de website van Reos: NZLO – Back office efficiënter regelen voor goede zorg.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen