InEen wijdt Tweedaagse aan 24/7 continuiteit van zorg

28 juni 2017

Anno 2017 leven we in een 24/7-maatschappij. Tal van diensten die voorheen alleen overdag beschikbaar waren, zijn nu ook in de avonden en de weekenden bereikbaar. Denk aan winkels en gemeentekantoren, maar ook aan de tandarts waar je na werktijd voor een controle terecht kunt. Het is niet verbazend dat mensen deze service ook steeds meer van andere eerstelijnszorgaanbieders gaan verwachten. Hoe willen en kunnen we daarmee omgaan?

Het beroep op de huisarts en de huisartsenpost verandert ook als gevolg van het overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Patiënten die door de transities in de GGZ en de ouderenzorg langer thuis wonen, komen met hun vaak complexe zorgvragen in toenemende mate terecht bij de huisarts, overdag, maar ook na de klassieke kantooruren. Is het zorgstelsel daar voldoende op ingericht?

De meningen over de 24/7 beschikbaarheid en de voorwaarden waaronder dit mogelijk is, lopen uiteen. Veel aspecten spelen een rol. InEen zet haar jaarlijkse Tweedaagse voor aanbieders van georganiseerde eerstelijnszorg in om stil te staan bij de 24/7 continuïteit van zorg en de inzichten daarover uit te wisselen. Wat is er nodig om verantwoord op alle ontwikkelingen in te spelen?

De Tweedaagse is een bijeenkomst die InEen elk najaar voor haar leden organiseert rond een actueel thema. Dit jaar vindt de Tweedaagse plaats op 27 en 28 september in Apeldoorn.