Almere: JGZ-teams poortwachter voor de jeugdhulp

28 juni 2017

In tien van haar negentien gezondheidscentra biedt de Zorggroep Almere jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen aan. Sinds april maken deze consultatiebureaus deel uit van de Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere. De oprichting van deze coöperatie bezegelt een intensieve samenwerking van de Zorggroep Almere en de GGD Flevoland. Almere kiest voor integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-18 jarigen. Preventie staat voorop. ‘Ik zie de JGZ als haarlemmerolie’, zegt directeur (en oud-huisarts) Jan Herweijer.

Het proces is al geruime tijd gaande. In 2014 in de aanloop naar de transitie van de jeugdzorg gaf de gemeente Almere opdracht één integrale jeugdgezondheidszorg op te zetten, vanuit één visie en één organisatie. Daaronder verstond de gemeente naast de bundeling van de zorg voor 0-4 (Zorggroep Almere) en 4-18 jarigen (GGD Flevoland), ook de wens dit te koppelen aan een breed pakket van preventieve jeugdhulp.

Poortwachter
Herweijer: ‘We willen toegroeien naar een wijkgeoriënteerde JGZ-organisatie, zeg maar een wijkteam voor jeugd & gezin en de traditionele rol van de publieke gezondheidszorg verbinden met een ondersteunende zorgstructuur voor het onderwijs in de wijken.’ Een keuze die niet toevallig nauw aansluit bij de manier waarop ook de eerstelijnszorg wil werken: domeinoverschrijdend en dicht bij huis. ‘De JGZ’, zegt hij, ‘gaat fungeren als haarlemmerolie in de jeugdhulp. Er zijn veel partijen betrokken bij kind en gezin. De JGZ gaat coördineren en zorgen dat kinderen en ouders eerder, sneller en beter toegeleid worden naar de juiste vorm van hulp en zorg. Als adviseur van de gemeente kunnen we leemtes in de jeugdhulp signaleren. We zijn de spin in het web.’

Wat Herweijer voor ogen staat is dat de JGZ straks functioneert als poortwachter voor de jeugdhulp, zoals huisartsen poortwachter zijn voor de zorg. Doordat de JGZ vanuit haar publieke rol nagenoeg alle Almeerse kinderen in beeld heeft, ligt deze poortwachtersrol voor de hand, zegt hij. ‘We zijn druk in de weer om deze nieuwe rol samen met onze ketenpartners in de sociale wijkteams, huisartsenzorg, het onderwijs, en jeugdhulpverlening in te vullen. Dat doen we met de gemeente door steeds meer interventies in te zetten.’

Jeugdarts
Herweijer: ‘De zorg voor 0-4 jarigen is voor veel huisartsen vertrouwd, maar de zorg voor 4-18 jarigen is veel minder goed in beeld. In de komende periode gaan we hun relatie met de jeugdarts in het JGZ-team versterken. De huisarts gaat merken dat de jeugdarts veel dichter bij komt te staan. Vergelijk het met de specialist ouderen geneeskunde. De jeugdarts wordt voor de huisarts een adviseur en partner voor allerlei vormen van jeugdproblematiek, zoals depressie, ADHD, aan autisme gerelateerd aandoeningen. Samen met de huisartsen en de POH GGZ Jeugd zijn we daarvoor zorgpaden aan het ontwikkelen. Gisteren had ik, ander voorbeeld, een gesprek over overgewicht. Daar gaat de JGZ een coördinerende rol spelen. Huisartsen kunnen kinderen met overgewicht straks naar de JGZ doorsturen. De POH’s GGZ Jeugd zijn enthousiast.’

Preventie is goedkoper
De nieuwe aanpak begint een beetje te landen, stelt Herweijer vast. Maar hij verwacht 2017 en 2018 nog nodig te hebben om de organisatie uit te bouwen. Komend najaar wordt weer een belangrijke stap gezet in de vorm van een eigen logo en een eigen website met informatie. Daarmee komt ook de communicatie met het publiek op gang. Tot slot: de nieuwe aanpak is efficiënter en effectiever, is het ook betaalbaarder? Herweijer: ‘Daar zitten we natuurlijk bovenop. De gemeente Almere heeft heel nadrukkelijk gekozen voor preventie en we zijn ervan overtuigd dat preventie goedkoper is dan het bieden van dure zorg. Onze businesscase belooft dat de kosten die de gemeente nu investeert zich vanaf 2018, 2019 terugvertalen in minder uitgaven voor jeugdhulp.

Meer informatie
Informatie op de website van de Gemeente Almere
Formele oprichting Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere een feit

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen