Verlenging Vinex-regeling in 2018

27 juni 2017

Sinds 2009 voert VWS subsidiebeleid voor geïntegreerde eerstelijnscentra in ‘VINEX’-gebieden. De regeling maakt het mogelijk om nog in de bouwfase van een Vinex-wijk gezondheidszorgvoorzieningen op te zetten. De regeling is steeds verlengd (vanaf 2011 onder de naam ‘Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties’) en de minister van VWS is voornemens de regeling ook voor het jaar 2018 te verlengen. Er zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd die materieel geen verandering brengen in wat er gesubsidieerd wordt. Nieuwe aanvragers in het jaar 2018 kunnen met deze verlenging subsidie aanvragen voor de vier opvolgende jaren tot en met 2022. Voor meer informatie, lees het beleidskader 2018 . Aanvragen tot verlening van subsidie ten behoeve van 2018 kunnen volgens de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS uiterlijk 1 oktober 2017 worden ingediend. Voor de aanvraag van de subsidie wordt een speciaal formulier gebruikt, te verkrijgen via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen