UZI-passen niet op naam tijdelijk niet verkrijgbaar

26 mei 2017

Einde vorige week werd bekend dat het in de periode juni 2017 tot maart 2018 niet mogelijk zal zijn om de ‘UZI-medewerkerspas niet op naam’ (MNON) aan te vragen. Dit is het gevolg van onlangs aangescherpte regelgeving rond authenticatie en beveiliging die per 1 juli van kracht wordt. Naar eigen zeggen was het UZI-register/CIBG ook door de gevolgen hiervan overvallen. Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om andere typen UZI-passen of servercertificaten. De organisaties met UZI-passen MNON die de komende periode vervallen, zijn door het CIBG geïnformeerd. Uit een belronde langs InEen leden blijkt dat vrijwel alle organisaties (huisartsenposten, EDC’s, gezondheidscentra) op de hoogte zijn en actie hebben ondernomen. Als de geldigheid van een MNON tussen 1 juni 2017 en 1 maart 2018 vervalt dan is het is tot 30 mei mogelijk om nog nieuw passen bij het UZI-register aan te vragen. InEen heeft zich hard gemaakt voor verlenging van deze ultrakorte termijn, maar dit bleek om technische en juridische redenen niet mogelijk. Het is hoogst ongelukkig dat eindgebruikers pas op het allerlaatste moment worden geconfronteerd met de gevolgen van nieuwe regels. In de contacten met het CIBG en VWS is dit nog eens benadrukt. Meer informatie bij Arthur Eyck (InEen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer