Monitor generalistische basis ggz: aandeel POH GGZ stijgt

23 juni 2017

De Monitor generalistische basis ggz 2017 is door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze monitor worden voor het derde achtereenvolgende jaar de effecten van de stelselwijziging in de GGZ gerapporteerd. En dit jaar is in de monitor verdiepend onderzoek gedaan naar de rol van de POH-GGZ in de keten en de zorg voor de chronische doelgroep. We hebben een aantal bevindingen op een rijtje gezet.

Monitor generalistische basis ggz - aandeel POH GGZ stijgt
Uit de monitor blijkt dat het aantal nieuwe patiënten alleen stijgt bij de POH-GGZ. Het gemiddeld aantal consulten per patiënt bij de POH-GGZ is gestegen van 2,9 consulten in 2011 naar 4,6 consulten in 2015. De meeste patiënten worden nog steeds behandeld in de gespecialiseerde GGZ (G-GGZ), maar dit aandeel is wel gedaald, van 1,1 miljoen in 2012 naar 0,9 miljoen in 2015. Het aantal patiënten in de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) steeg van 219.000 naar 262.000. Het aantal patiënten bij de POH-GGZ stijgt het hardst, van 88.000 in 2012 tot 314.000 in 2015.

Dit jaar is in de monitor verdiepend onderzoek gedaan naar de rol van de POH-GGZ in de keten en de zorg voor de chronische doelgroep. Leden van InEen hebben een bijdrage aan het onderzoek geleverd in focusgroepen. Uit het onderzoek naar de rol van de POH-GGZ in de keten blijkt o.a. dat de meeste patiënten na consulten bij de POH-GGZ niet binnen drie maanden doorstromen naar de GB-GGZ of de G-GGZ. Wel is te zien dat hoe meer consulten de patiënt heeft gehad bij de POH-GGZ, hoe groter de kans op vervolgzorg in de GB-GGZ of G-GGZ is. Ook blijkt dat het aantal consulten bij de POH-GGZ een indicator is voor de kans op een behandeling voor een crisis. Die kans stijgt van 2% bij 1 tot 15 consulten naar 8% bij meer dan 20 consulten.

Goede samenwerkingsafspraken verbeteren de doorstroom in de GGZ keten De substitutie tussen de echelons kan volgens de monitor nog verder stijgen, o.a. door afspraken over op- en afschalen en duidelijkheid over de mogelijkheden in de huisartsenpraktijk. Goede samenwerkingsafspraken in de keten hebben volgens de monitor een positief effect op de doorstroom in de keten, de kwaliteit van de doorverwijzing en de inzet van matched care. Het stadium waarin samenwerkingsafspraken in de keten zich bevindt, verschilt per regio. Vicino, SHOP (Stichting Huisartsen Ondersteuning Praktijkorganisatie) en ZIO worden in de monitor genoemd als goede voorbeelden.

Over de zorg voor de chronische doelgroep schrijft de monitor dat verdere substitutie van de G-GGZ naar de GB-GGZ en de huisarts mogelijk is. Een goede overdracht, mogelijkheid tot consultatie en mogelijkheid tot snelle opschaling zijn dan voorwaarden. Ten slotte concludeert de monitor dat de vroegsignalering van een aantal stoornissen in de huisartsenpraktijk kan worden verbeterd. Ook wordt voor de chronische doelgroep in de huisartsenpraktijk teveel medicatie ingezet ter overbrugging van wachttijd of voor behoud van een stabiele situatie.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen