Kamerbrief voortgang drukte in de acute zorgketen

23 juni 2017

In haar brief van 20 juni informeert Minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van de drukte in de acute zorgketen. Elf ROAZ regio’s hebben verslag uitgebracht over de situatie in hun regio, ook de NOS berichtte er deze week over. In de ROAZ-rapportages wordt de nadruk over de oorzaken van de drukte bij de toestroom van kwetsbare ouderen gelegd. Knelpunten zijn personeelstekorten op de SEH, grote instroom en gebrekkige uitstroommogelijkheden; gebrek aan mogelijkheden om wijkverpleegkundige zorg thuis in te zetten, gebrek aan capaciteit eerstelijns verblijf (ELV), verkeerde bedden problematiek. De Minister geeft aan welke maatregelen genomen zijn sinds de eerste inventarisatie van de problematiek door het ROAZ eind 2016. Ze noemt o.a. één regionaal loket voor ELV-bedden, extra middelen voor uitbreiding capaciteit ELV en mogelijk meer geld voor de inzet van de wijkverpleegkunde. In de berichtgeving in de media licht de nadruk op de SEH’s. De drukte daar zou uiteraard nog hoger zijn als de huisartsenposten niet al enige tijd een deel van de bezoekers zouden opvangen.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen