Vernieuwde zorgbrede governancecode

26 juni 2017

Eind september is een nieuwe Zorgbrede Governance Code (ZGC) gepresenteerd. Dit najaar leggen de leden van de initiatiefnemer (BoZ) de tekst voor aan hun achterban. Naar verwachting vervangt de nieuwe code per 1 januari 2017 de huidige ZGC 2010. De minister heeft laten weten dat de code na goedkeuring ook voor andere zorgaanbieders in de eerstelijnszorg zal gelden. De actuele ontwikkelingen rond good governance zijn ook het onderwerp van onze werkconferentie ‘Beter worden met goed toezicht’ op 27 oktober (12.00-18.00 uur) in Zeist. De middag is bedoeld voor directeuren/bestuurders en hun toezichthouders.