Bekostiging huisartsenposten

16 juni 2017

Om beter om te kunnen gaan met de werkdruk op de post hebben huisartsenposten afhankelijk van de regionale situatie onder andere meer financiële ruimte of flexibiliteit nodig. Samen met de werkgroep Bekostiging huisartsenposten en in overleg met LHV, ZN en NZa probeert InEen de huidige bekostiging voor de huisartsenposten te verbeteren. Onder meer naar aanleiding van een brandbrief die InEen afgelopen april naar de zorgverzekeraars stuurde, heeft de NZa per 1 januari 2018 een herijking van de budgetparameters voorgesteld in de systematiek.

Het overgrote merendeel van de posten zegt akkoord te zijn met het voorstel van de NZa om de budgetparameters te herijken. Wel is een aantal bezwaren aangedragen, gerelateerd aan het loslaten van de differentiatie. InEen heeft aan de NZa geadviseerd het voorstel ‘herijking zonder differentiatie’ voor 2018 in te voeren. Hierbij is dringend verzocht het komende jaar met de huisartsenposten (InEen), huisartsen (LHV) en zorgverzekeraars (ZN) te kijken naar de benoemde knelpunten en verbetering van de bekostigingssystematiek vanaf 2019. Deze verbetering moet recht doen aan de verschillen tussen de werkgebieden van de huisartsenposten. Wij verwachten dat de Raad van Bestuur van de NZa rond 1 juli een definitief besluit zal nemen.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen