Opvolging tijdelijke wet ambulancezorg

16 juni 2017

Op 8 juni stuurde minister Schippers het Sirm-rapport Ordening ambulancezorg naar de tweede kamer. Dit rapport ondersteunt de besluitvorming over de toekomstige ordening van de ambulancezorg (met het oog op het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg in 2020). Het rapport beschrijft negen ordeningsvarianten, die verschillen in onder meer de regisseur (VWS, zorgverzekeraar, GGD/GHOR of ROAZ) en de regio-indeling. Omdat huisartsenposten nauw samenwerken met ambulancediensten, heeft InEen in een begeleidingscommissie meegedacht over de voor- en nadelen van de varianten. De variant waarin de zorgverzekeraar regisseur is, met een gebiedsindeling in de 25 veiligheidsregio’s, lijkt het meest op de huidige situatie en heeft daardoor de minste consequenties voor de huidige vorm van samenwerking tussen huisartsenpost en regionale ambulancevoorziening. Een besluit over de toekomstige ordening van de ambulancezorg wordt genomen door het nieuwe kabinet.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen