Goed Bestuur en Governance

16 juni 2017

Sinds dit jaar is de nieuwe Governancecode Zorg 2017 van kracht. Het is, ten opzichte van de vorige code uit 2010, een meer dynamisch instrument waarin gedrag en cultuur centraal staan. InEen is geen lid van de BoZ, die het document heeft opgesteld, maar natuurlijk staat het thema governance ook bij InEen en zijn leden op de agenda. Minister Schippers heeft laten weten dat de code na goedkeuring ook geldt voor zorgaanbieders in de eerstelijnszorg. De nota ‘Toezicht op Goed Bestuur’ van IGZ en NZa, die ook op de eerste lijn van toepassing is, gaat eveneens uit van de code. Daarnaast zijn er zorgverzekeraars die willen dat de eerste lijn aan de slag gaat met de Governancecode Zorg. InEen omarmt Goed Bestuur (good governance) als uitgangspunt en overlegt met de leden over het wat en hoe daarvan. Goed Bestuur kan immers niet van bovenaf worden opgelegd. De komende tijd berichten we regelmatig over governance en wat organisaties daaraan kunnen doen (bijvoorbeeld een workshop Goed Bestuur volgen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen