Complexere ouderenzorg in de eerste lijn vraagt nieuwe oplossingen

19 juni 2017

Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken en kwetsbare doelgroepen die langer thuis wonen vragen om nieuwe oplossingen. Veel patiënten verwachten in toenemende mate zorg die rekening houdt met hun eigen wensen en omstandigheden. Eigen regie is hierbij een veel gebruikt sleutelwoord.

Ouderen, naasten en zorgverleners lopen echter aan tegen knelpunten in de zorg en ondersteuning, aldus de Patiëntenfederatie Nederland. In een onderzoek dat de Patiëntenfederatie uitvoerde gaven de ondervraagden aan dat er vaak ten onrechte vanuit wordt gegaan dat het sociale netwerk wel een deel van de zorg kan leveren. Een ander knelpunt is het gebrek aan samenhang en afstemming in de keten van ouderenzorg. De Patiëntenfederatie gaat nu samen met de partners in het onderzoek, waaronder InEen, inventariseren wat er nodig is om aan de knelpunten tegemoet te komen. In de visie van InEen is regionale ondersteuning en organisatie daarbij van groot belang.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen