Zelfevaluatie ketenzorgorganisaties in juni open

2 juni 2017

De vragenlijst zelfevaluatie voor ketenzorgorganisaties wordt in de week van 19 juni opengesteld. Deze keer is er voor gekozen de vragenlijst langer dan gebruikelijk open te zetten zodat organisaties de hele zomer de tijd hebben. De vragenlijst sluit op 1 september. De vragenlijst maakt deel uit van de zelfevaluatie methodiek waarmee ketenzorgorganisaties kunnen aangeven hoever ze zijn met het bereiken van de kritische kwaliteitskenmerken (het kwaliteitskader dat de bij InEen aangesloten zorggroepen met elkaar hebben afgesproken). Elke ketenzorgorganisatie kan één vragenlijst indienen. Na sluiting kunnen de deelnemers zich onderling met elkaar vergelijken. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Vragen? Neem contact op met Mariska Smit (InEen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen