Taakherschikking  – op een andere manier werkdruk verminderen

15 juni 2017

Taakherschikking kan bijdragen aan vermindering van de werkbelasting van huisartsen maar ook aan de kwaliteit van zorg en het betaalbaar houden van de zorg, doordat het juiste niveau van deskundigheid voor een bepaalde zorgvraag wordt ingezet.

Wat is taakherschikking? (Verticale) taakherschikking binnen de eerste lijn is het structureel verschuiven van taken van de huisarts naar lager opgeleide professionals zoals verpleegkundig Specialist, Physician Assistent, POH (-GGZ), spreekuurondersteuner huisartsenzorg (SOH).

In de benchmark van InEen is te zien dat afgelopen jaren steeds meer huisartsenposten taakherschikking hebben omarmd. Ook in de dagpraktijk wordt ervaring opgedaan met taakherschikking. Belangrijke randvoorwaarden bij het verschuiven van taken zijn een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, goede onderlinge communicatie en afstemming over werkzaamheden en informatie. De KNMG heeft deze randvoorwaarden geëxpliciteerd in de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (link). Naast practice based ervaringen op de werkvloer is er ook steeds meer evidence op dit gebied. Onderzoek naar effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid van taakherschikking in de huisartsenzorg laat zien dat zorgvragen waarmee patiënten naar de huisartsenpost komen overgenomen kunnen worden van de huisarts, patiënten de ontvangen zorg ook dan hoog waarderen en dat inzet van bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten zorgt voor minder werkbelasting van de huisartsen wat niet ten kosten gaat van de kwaliteit en veiligheid van zorg.’

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen