Nieuw hoofdlijnenakkoord

2 juni 2017

Gisteren hebben vertegenwoordigers van InEen, de LHV, ZN, de Patiëntenfederatie en de minister van VWS het nieuwe bestuurlijke akkoord voor 2018 ondertekend. Belangrijkste uitkomst is dat het budget voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg met 2,5% groeit en dat er geïnvesteerd kan worden in knelpunten zoals de zorg voor kwetsbare ouderen, zorg in achterstandswijken, anw-zorg en in de organisatie van samenwerking en infrastructuur in de eerste lijn. Er wordt 75 miljoen euro extra vrijgemaakt uit het ziekenhuisbudget voor substitutie. De resultaten stemmen ons hoopvol, maar uiteraard blijven we de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord samen met het LHV kritisch volgen. Lees meer over het bereikte akkoord.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen