Zinvol: Handreiking Gezamenlijke Besluitvorming

28 januari 2016

Persoonsgerichte zorg vraagt van zowel patiënt als huisarts een andere houding. Sámen worden ze geacht te zoeken naar wat gezien alle persoonlijke omstandigheden de beste aanpak is bij een zorgvraag. Voor dit proces van gezamenlijke besluitvorming is nu op basis van bestaande kennis en expertise een handreiking ontwikkeld die vorig jaar is getest, onder meer in de praktijk van huisarts Toine Schuivens in Venlo.

De handreiking Gezamenlijke Besluitvorming is een methode om het persoonlijke doel van de patiënt te benoemen en af te spreken hoe dat doel bereikt kan worden. Schuivens vond het een uitdaging om te onderzoeken of hij de consultvoering bij chronische problematiek zou kunnen verbeteren en deed mee met de pilot. Hij stelde vast dat de methode inderdaad iets te bieden heeft en maakt er tot op de dag van vandaag gebruik van.

De methode helpt om het gesprek te verbreden en stimuleert de patiënt zelf over zijn of haar situatie na te denken. Ook de huisarts wordt uitgedaagd buiten de gebaande paden te treden en de mogelijk achterliggende (zorg)vraag in beeld te brengen. Schuivens geeft als voorbeeld een patiënte met voortdurende pijnklachten. ‘Nadat ze zich thuis had voorbereid op het consult bleek dat het woord ‘pijn’ in haar hele beschrijving niet voorkwam. We waren allebei verrast. De problemen rond de werksituatie bleken veel dieper door te werken dan ik had gedacht. We hebben toen gekeken naar de mogelijkheden op het werk en ze is met de werkgever gaan praten. Daarnáást hebben we ook gekeken wat er verder nog aan de pijn kan worden gedaan.’ Het voorbeeld maakt duidelijk dat de handreiking een goede manier is om voor beiden tot onverwachte invalshoeken te komen.

Ondanks de benodigde tijdsinvestering (‘Het kost je gewoon meer tijd dan het normale 10-minuten-consult’) vindt Schuivens het zinvol dat hij de handreiking heeft leren kennen. ‘Ik gebruik het nu gedoseerd. Het is een aanpak die goed werkt bij mensen met een chronische recidiverende problematiek. Dan is het de tijdsinvestering helemaal waard.’ Ook is er een belangrijk neveneffect: ‘Ik merk dat ik ook aan andere patiënten vaker vragen stel als: ‘goh, en hoe reageert je omgeving daar nu op?’ of ‘wat zou je zelf nou graag bereiken?’ Die vraag komt tegenwoordig beslist vaker aan de orde in het spreekuur.’

De handreiking is ontwikkeld in een gezamenlijk project van InEen, het NHG en Universiteit Maastricht/Zuyd Hogeschool Heerlen en Zorginstituut Nederland.

Gerelateerde artikelen


Bekijk meer artikelen

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen