Informatiebeveiliging: een handreiking om te beginnen

2 juni 2017

Recent verscheen de InEen-handreiking Risicobeoordeling voor een goede informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is niet alleen van belang omdat het (wettelijk) moet, maar ook omdat het belangrijk is voor zorgaanbieders en hun patiënten. Het gaat immers niet alleen om beveiliging en privacy, maar ook om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van informatie die voor een goede zorgverlening van belang is.

De basis voor goede informatiebeveiliging is een risicobeoordeling en de maatregelen die daaruit voortvloeien moeten worden geborgd in een kwaliteitssysteem. De handreiking Risicobeoordeling licht toe hoe de risicobeoordeling systematisch en efficiënt kan gebeuren en vertaalt de NEN-norm 7510 die inhoudelijk beschrijft hoe goede informatiebeveiliging er uit ziet, naar de eerstelijnspraktijk. De NEN-norm wordt daardoor beter behapbaar en toepasbaar. Neem bij vragen contact op met Arthur Eyck (InEen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen