Zelfevaluatie voor ketenzorgorganisaties

5 mei 2017

De vragenlijst zelfevaluatie voor ketenzorgorganisaties wordt eind mei voor de vierde keer opengesteld. De vragenlijst is onderdeel van de zelfevaluatie methodiek waarmee ketenzorgorganisaties kunnen aangeven hoever ze zijn met het bereiken van de kritische kwaliteitskenmerken (het kwaliteitskader dat de bij InEen aangesloten zorggroepen met elkaar hebben afgesproken). Elke ketenzorgorganisatie kan één vragenlijst indienen. De antwoorden worden opgenomen in een databestand met referentiegegevens. Aan de hand van deze referentiegegevens kunnen de deelnemers zich na sluiting van de vragenlijst onderling met elkaar vergelijken. Deelname gebeurt op vrijwillige basis. Alle bij InEen aangesloten zorggroepen en gezondheidscentra ontvangen de uitnodiging voor het invullen van de zelfevaluatie. Per organisatie krijgt één hoofdinvuller toegang.

Contactpersonen