Verzoek om informatie voor de NZa marktscan acute zorg

17 februari 2017

De NZa voert momenteel een marktscan acute zorg uit om meer inzicht te krijgen in de hoge werkdruk waar veel acute zorgaanbieders (ambulancediensten, huisartsenposten en SEH’s) mee kampen. De scan werd begin oktober vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd en moet leiden tot een actuele kwantitatieve analyse van de acute zorgketen. Ter voorbereiding sprak InEen, samen met enkele bestuurders van huisartsenposten, eind vorig jaar al met de NZa-onderzoekers en ook vond een eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroep waarin ook InEen zitting heeft. Om de analyse nu daadwerkelijk te kunnen uitvoeren heeft de NZa gegevens van zoveel mogelijk acute zorgaanbieders nodig. Vorige week stuurde NZa daarom een brief aan alle huisartsenposten met het verzoek informatie ter beschikking te stellen. Als InEen ondersteunen wij de uitvoering van de marktscan door de NZa. U bent in principe verplicht medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Mochten er problemen zijn met de aanlevering van de gevraagde gegevens, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan de NZa. Bij de aanlevering van gegevens kan gebruik worden gemaakt van een aanleverformulier. De resultaten van de marktscan worden voor de zomer verwacht.

Bekijk ook de Kamerbrief over de aanpak drukte acute zorgketen.

Contactpersonen