Betrouwbaarheid gegevens voor benchmark ketenzorg goed op orde

8 juli 2016

De eerste uitkomsten van het toetsingstraject benchmark ketenzorg laten zien dat tenminste 75% van de getoetste zorggroepen en gezondheidscentra aantoonbaar vergelijkbare en betrouwbare benchmarkgegevens aanleveren. In totaal hebben 115 zorggroepen en gezondheidscentra aan de toetsing deelgenomen. Zeker gezien deze omvang van deelname is dat een uitstekend resultaat! Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, zoals bijvoorbeeld de benchmarkgegevens die nu soms nog handmatig worden ingevoerd. Desalniettemin is het algehele beeld van het toetsingstraject dat de datakwaliteit van de benchmarkgegevens voor het eigen kwaliteitsbeleid en voor externe verantwoording in het algemeen goed is. Lees verder.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer