Een functionaris gegevensbescherming: wat moet je ermee?

22 april 2017

Volgend jaar mei treedt de nieuwe wet op het gebied van gegevensbescherming, de AVG, in werking. Deze wet stelt andere (strengere) eisen aan de manier waarop organisaties hun gegevensbescherming en hun informatiebeveiliging inrichten. Een belangrijk verschil met de huidige wetgeving (de Wbp), is dat de AVG organisaties verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen die (toe)zicht houdt op een ordentelijke gegevensbescherming. Deze verplichting gaat ook voor leden van InEen gelden.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over de FG. Het nodige is nog niet helemaal duidelijk. De komende periode wil InEen deze punten samen met collega-koepels en leden oppakken. Wel is duidelijk dat het zelf aanstellen van een onafhankelijke FG voor veel eerstelijnsorganisaties niet haalbaar en niet zinvol is. In veel gevallen ligt een regionale invulling voor de hand. Een zorggroep, huisartsenpost of andere regionale organisatie zou daarin kunnen voorzien.

De wet biedt de mogelijkheid dat (branche)organisaties invulling geven aan de FG voor aangesloten leden of ander organisaties. Als InEen gaan we geen gebruik maken van deze mogelijkheid. De FG krijgt immers een operationele taak: actief toezicht houden waarbij kennis van de lokale situatie en korte lijnen met de organisatie waar hij of zij toezicht houdt noodzakelijk zijn. InEen staat te ver af van de lokale situatie om deze functie goed centraal in te kunnen vullen.

Meer informatie bij Arthur Eyck (InEen).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen