Vergoedingsregeling LSP huisartsenposten

14 mei 2016

Op 31 december 2015 liep het eerste LSP-convenant af. Daarin werd onder andere de vergoeding voor de meerkosten van het LSP-gebruik voor huisartsen, apothekers en huisartsenposten geregeld. Per locatie konden de huisartsenposten – naast de vergoeding van UZI-passen en UZI-middelen – aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding van 3.435 euro. Einde 2015 meldde ZN niet langer van zins te zijn de huisartsenposten tegemoet te komen in de kosten van het LSP-gebruik, anders dan de genoemde UZI-vergoedingen. De kosten voor het LSP moeten versleuteld worden in het reguliere budget dat met de verzekeraar wordt overeengekomen, aldus ZN. Op zich konden we ons als InEen vinden in deze redenering, alleen waren de begrotingsgesprekken voor 2016 al afgerond. InEen heeft ZN hierop aangesproken en voorgesteld pas per 2017 de LSP-kosten in het budget op te nemen en 2016 als een overgangsjaar te beschouwen. ZN erkende dat de gang van zaken niet gelukkig was en dat een overgangsregime op zijn plaats is. Onderhandeling met ZN heeft voor 2016 geleid tot een overgangsvergoeding van 2.500 euro per huisartsenpostlocatie. De vergoeding verloopt, net als tevoren, via de Stichting Derdengelden. De exacte wijze van uitkering wordt momenteel uitgewerkt. Voor alle duidelijkheid: UZI-passen en UZI-middelen worden in het overgangsjaar als voorheen vergoed.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer