Substitutiemonitor 2016

8 juli 2016

De substitutiemonitor 2016 toont aan dat er meer substitutieafspraken zijn gemaakt dan in 2015. Er is voor 33,6 miljoen euro aan extra substitutieafspraken gemaakt in de eerste lijn en voor circa 36 miljoen euro in de tweede lijn. Helaas leidt de monitor in tegenstelling tot vorig jaar niet tot een verschuiving in de budgettaire kaders. ZN heeft eenzijdig besloten de monitor aan te passen, waardoor niet duidelijk is uit welke bronnen de 33,6 miljoen euro substitutie in de eerste lijn gefinancierd zijn (medisch specialistische zorg en/of GGZ). Daardoor kan VWS geen budgetten verschuiven. InEen, maar ook LHV en VWS, waren zeer ontstemd over deze handelwijze van ZN. InEen en LHV hebben een brief gestuurd naar ZN. Mede vanwege de druk die hierdoor is ontstaan heeft het ministerie toegezegd dat een overschrijding van het budgettaire kader multidisciplinaire zorg niet zal leiden tot het inzetten van het macrobeheersinstrument (MBI), zolang de uitgaven aan huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg samen binnen het kader blijven of wanneer de overschrijding het gevolg is van aantoonbare substitutie. Hiermee biedt de minister wel comfort voor de leden van InEen. De substitutiemonitor 2016 is deze week aangeboden aan de Tweede Kamer.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen