Persoonlijk Gezondheids Dossier (PGD): start MedMij

18 juni 2016

In het kader van het NPCF-programma Meer Regie over Gezondheid is afgelopen week het PGD-programma MedMij gelanceerd. NPCF, zorgaanbieders, ICT-ontwikkelaars, zorgverzekeraars en overheid gaan MedMij verder ontwikkelen tot een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. In de zorg worden op veel verschillende plaatsen gegevens over patiënten vastgelegd, zowel in de eerste- als in de tweede lijn. Het uitwisselen van deze gegevens ten behoeve van de zorg verloopt in veel gevallen niet optimaal. Vooral chronische patiënten hebben behoefte aan toegang tot de gegevens, bij voorbeeld over hun medicatie. Onder auspiciën van het zorgbrede Informatieberaad van VWS worden nu de eerste stappen gezet om patiënten daadwerkelijk toegang te geven tot hun gegevens. InEen ondersteunt deze ontwikkeling die bijdraagt aan meer grip van patiënten op hun gezondheid. Lees ook het bericht op de website de NPCF.

Contactpersonen