Inzichten uit enquête strategisch informatiebeleid Huisartsenposten

25 juni 2016

Strategisch Informatiebeleid van eerstelijnsorganisaties wordt steeds belangrijker, zowel voor zorgverlening als voor bedrijfsprocessen en sturing. Om te kijken wat jullie op dit terrein nodig hebben, hebben we in april en mei van dit jaar een enquête uitgezet onder de huisartsenposten. De vragenlijst richtte zich niet alleen op ICT-vraagstukken, maar ook op de organisatorische inbedding van informatiebeleid. Iets meer dan de helft van de huisartsenposten heeft meegedaan. De uitkomsten bieden meer zicht op de behoefte die bij huisartsenposten bestaat aan ondersteuning bij het vormgeven van hun strategisch informatiebeleid.

Definitie Informatiebeleid
De huisartsenposten hanteren grofweg twee typen definities voor informatiebeleid gehanteerd. Een deel van de posten benadert Informatiebeleid uitsluitend vanuit een ICT perspectief en een deel van de posten interpreteert dit breder in termen van toepassingen, processen en beleid.

Aanwezigheid beleid
Bij ongeveer de helft van de posten is informatiebeleid geformuleerd. Tweederde van de posten beschikt over een jaarplan waarin informatiebeleid en ICT zijn uitgesplitst.

Dienstverlening leverancier
Vrijwel alle huisartsenposten hebben controleerbare afspraken met hun ICT leverancier gemaakt over de dienstverlening. De meeste huisartsenposten controleren naleving van de afspraken elk jaar of incidenteel. 20% van de posten is gematigd ontevreden over de dienstverlening van hun ICT leverancier. Er zijn geen posten die zeer ontevreden zijn.

Omgang ICT
Ongeveer vier op de tien posten voelen zich onvoldoende toegerust voor het beheer en de exploitatie van de ICT middelen. Doordat veel posten dit uitbesteden voelen zij zich hierin ook sterk afhankelijk van derden.

Management informatie
Vrijwel alle deelnemende huisartsenposten maken gebruik van een dashboard of een managementinformatiesysteem. De diversiteit in de applicaties die hiervoor gebruikt worden is groot.

Lastige onderwerpen
De meldplicht datalekken en de regels voor informatiebeveiliging worden ervaren als de lastigste dossiers. Er is behoefte aan extra informatie en aandacht voor juridische vraagstukken.

Rolverdeling
Waar nu vaak directie, bestuurders en ICT-functionarissen het informatiebeleid invullen, wensen de huisartsenposten ook een grotere rol voor de leveranciers, gebruikersverenigingen en InEen. Hierbij wordt voor een gebruikersvertegenwoordiging een rol voorzien in het informeren over de ontwikkelagenda van de leveranciers, het opstellen van een roadmap en het behartigen van de belangen van de posten richting de leveranciers. Voor InEen wordt een rol voorzien in het opstellen van een checklist voor informatiebeleid en ICT, kennisdeling over bestuurlijke vraagstukken en richtlijnen voor informatiebeleid.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer