Herziene handleiding Kernset gereed

18 april 2017

In 2016 is de handleiding bij de Kernset geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er ruimte voor verbetering was. De herziening van de handleiding is uitgevoerd door inzet van expertise en feedback van ervaren auditoren. De herziening is gericht op het ondubbelzinnig benoemen, scoren en toelichten van de verschillende criteria in de Kernset. Het gaat om het auditen van waarneembaar gedrag zonder oordeel te vormen. De items in de Kernset en de normering van de items zijn niet aangepast.

Basisdoel van de handleiding is om een kvader te bieden om de uitkomsten van de Kernset zo objectief en eenduidig mogelijk te auditen. De informatie in de handleiding is bestemd voor zowel de triagist waarvan de gesprekken worden getoetst, als de auditor.

Contactpersonen