Compensatie BTW ook over 2010

25 februari 2017

InEen en ZN zijn overeengekomen dat het jaar 2010 is toegevoegd aan het compenseren van BTW aan samenwerkingsverbanden. Vorig jaar is afgesproken met ZN dat samenwerkingsverbanden de verschuldigde BTW over hun coördinerende werkzaamheden (overhead binnen ketenzorg en/of de GEZ-module) onder bepaalde voorwaarden krijgen gecompenseerd. Tot nu toe had de InEen/ZN afspraak betrekking op de jaren 2011-2015.

Uit signalen van onze leden bleek dat een aantal gezondheidscentra en zorggroepen ook een BTW naheffingsaanslag over het jaar 2010 van de Belastingdienst heeft ontvangen. Verzekeraars zijn nu bereid om deze BTW betalingen ook over 2010 en alle vergelijkbare cases (dus ook eventueel over 2009 als dat van toepassing zou zijn) te vergoeden, mits het samenwerkingsverband kan aantonen dat het om een vergelijkbare situatie als in de jaren 2011-2015 gaat en de Belastingdienst gerechtigd is omzetbelasting (na) te heffen over het betreffende jaar.

Wij zijn blij dat ZN met deze lijn heeft ingestemd. De vergoedingsaanvraag voor 2010 kan op eenzelfde wijze worden ingediend als voor de jaren 2011-2015. Tevens roept InEen de zorggroepen, gezondheidscentra en GEZsamenwerkingsverbanden nogmaals op de contactpersoon van hun preferente zorgverzekeraar schriftelijk of per mail te informeren of zij wel of niet een declaratie gaan indienen voor compensatie BTW over de overhead binnen ketenzorg en/of de GEZ-module over de jaren 2011 t/m 2015 en nu ook over het jaar 2010 (en eventueel ook 2009 en daarvoor). De oproep geldt ook voor leden die nog in gesprek zijn met de Belastingdienst, uitstel hebben of anderszins nog geen duidelijkheid hebben over de omvang van de declaratie compensatie BTW, maar mogelijk in de toekomst een dergelijk verzoek willen doen. Eventuele claims worden daarmee zeker gesteld.

Tenslotte kan nog gemeld worden dat er bij ons veel vragen zijn binnengekomen over de verschillende formats die zorgverzekeraars hanteren voor het vergoeden van de BTW. In overleg met ZN wordt momenteel gewerkt aan één landelijke instructie. Hierover worden de leden van InEen zo spoedig mogelijk verder geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michaela de Gelder.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen