CIBG en Uzi-pas

30 september 2016

Vorige week informeerden we jullie over het ongelukkige bericht vanuit UZI-pas-leverancier CIBG om webbrowsers niet bij te werken en zo te voorkomen dat de UZI-passen niet meer werken. Verschillende leden hebben ons hier vragen over gesteld. Inmiddels is helder dat de situatie lang niet voor alle combinaties van informatiesystemen (XIS’en) en webbrowsers geldt. Sommige XIS-leveranciers lieten dit ook al aan hun klanten weten. We hebben er bij het CIBG en de VZVZ op aangedrongen om zo snel mogelijk aan te geven voor welke combinaties van XIS en webbrowsers geldt dat ze ook na een browserupdate goed blijven werken en in welke combinaties mogelijk problemen optreden. Daarnaast moet er snel zicht komen op oplossingen met een bijbehorende planning. We hopen dat aan deze onduidelijkheid snel een einde komt. Het niet updaten van een webbrowser is immers onwenselijk met het oog op de informatiebeveiliging. Mochten zich problemen voordoen, dan adviseren we jullie om eerst contact op te nemen met de softwareleverancier. We horen het graag als jullie vragen hebben (Arthur Eyck).

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer