Opschorting onderhandelingen Cao Huisartsenzorg

14 april 2017

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers in de huisartsenzorg zijn opgeschort. Op het punt van de loonontwikkeling liggen de partijen nog te ver uit elkaar. Inhoudelijk is er op een aantal belangrijke punten overeenstemming. Zolang er geen nieuwe cao is, blijven de afspraken uit de cao 2015-2017 van kracht.

Duurzaam inzetbaar houden van medewerkers Alle partijen willen werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Gezien de ontwikkelingen in de huisartsenzorg is dit een belangrijk onderwerp. Het wordt steeds drukker en digitaler, en het werk wordt complexer. Het is belangrijk dat collega’s nieuwe competenties kunnen ontwikkelen en bijhouden. Werkgevers en werknemers willen hier gezamenlijk een plan voor opstellen.

Triagist
Belangrijk onderdeel van de onderhandelingen is het verbeteren van de positie en werkbeleving van de triagist op de huisartsenpost. De functie is recent grondig geanalyseerd (onderzoek door bureau Leeuwendaal en functiewaarderingsonderzoek FWG). De triagist heeft de afgelopen tijd binnen de huisartsenzorg een eigen positie ontwikkeld. Daar willen zowel werkgevers als werknemers inhoudelijk en financieel recht aan doen. Hiertoe hebben de werkgevers een ruimhartig voorstel gedaan.

Loonontwikkeling
Voor de verbetering van de salarissen van alle werknemers van huisartsenpraktijken, zorggroepen en huisartsenposten hebben de werkgevers een in hun ogen reëel loonbod gedaan. Het gat met de looneis van de werknemers is echter te groot om zinvol verder te kunnen onderhandelen. Daarom is gezamenlijk besloten een pauze in te lassen. LHV en InEen zijn ervan overtuigd een voorstel te hebben gedaan dat recht doet aan de ontwikkelingen in de huisartsenzorg en gaan ervan uit dat het overleg binnenkort weer kan worden hervat. In afwachting van de voortzetting van het overleg is besloten het overleg over duurzame inzetbaarheid en over enkele technische verbeteringen in de huidige Cao-tekst wel te continueren.

Werkgevers (LHV en InEen) en werknemers (NVDA, NVvPO, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) zijn sinds begin januari in gesprek over een nieuwe cao.

Contactpersonen