Terugblik klankbordbijeenkomst Informatiebeveiliging

8 april 2017

De goed bezochte klankbordbijeenkomst over Informatiebeveiliging bleek in een grote behoefte te voorzien. Leden ervaren het dossier informatiebeveiliging vaak als lastig, maar velen zijn er desondanks volop mee bezig omdat zij de urgentie ervan inzien. Naast een toelichting op de wettelijke ontwikkelingen en de aanpak om te komen tot goede informatiebeveiliging, zijn de instrumenten besproken die InEen momenteel ontwikkelt. Deze richten zich met name op de risicoanalyse en de daaruit volgende beheersmaatregelen; de basis voor informatiebeveiliging. De tools werden zeer positief ontvangen. We gaan deze nu verder vervolmaken en daarna breder beschikbaar stellen. Door de bijeenkomst hebben we als InEen ook meer inzicht gekregen in de behoeften van leden, zoals: ondersteuning bij het bevorderen van bewustwording, delen van good practices, duidelijkheid over rolverdeling tussen organisatie en zorgverlener, de Functionaris Gegevensbescherming en regels rondom gegevensuitwisseling. We pakken we deze vraagstukken op, in veel gevallen samen met andere eerstelijnskoepels. Neem met vragen contact op met Pieter van Haren (InEen).

Bekijk ook de presentatie van de klankbordbijeenkomst.