Contractering 2017

14 oktober 2016

Deze week opnieuw aandacht voor de contractering waar jullie middenin zitten, met drie onderwerpen: indexering, geschillencommissie en de meldweek.

Indexering: voor NZa-tarieven geldt de NZa-beleidsregel 2017. InEen vindt dat zorgverzekeraars de tarieven behoren te indexeren. We kunnen en mogen echter niet sturen op de contractonderhandelingen. Op statline van CBS staan veel verschillende indexcijfers. Je kunt voor verschillende kostensoorten een geschikte index zoeken. De NZa gebruikt verschillende indexcijfers voor de huisartstarieven:

  • voor de personele kosten de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Zie de website van NZa.
  • voor de materiele kosten een index gebaseerd op de tabel middelen en bestedingen uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau. Ook deze index is terug te vinden bij de prijsindexcijfers van de NZa.

Geschillen instantie: wanneer jullie er echt niet uitkomen met de zorgverzekeraar kun je een beroep doen op de onafhankelijke geschilleninstantie voor de zorg

Meldweek: begin november gaan we jullie ervaringen met de contractering 2017 ophalen in een meldweek.