Contractering 2017 - Good contracting practices & GEZ financiering

7 oktober 2016

De contractering 2017 is in volle gang. We wijzen jullie op de afspraken over de Good Contracting Practices die begin dit jaar in het kader van Het Roer Moet Om zijn gemaakt met de zorgverzekeraars. Huisartsenorganisaties, eerstelijnsorganisaties en zorgverzekeraars hebben elf nieuwe afspraken gemaakt. De basis voor de afspraken is dat alle partijen voldoende tijd en ruimte hebben voor evaluatie, overleg, afwegingen, eventuele aanpassingen en administratieve verwerking. De gezondheidscentra wijzen we op de gezamenlijke afspraak met verzekeraars in het O&I project over het overgangsjaar 2017. Deze afspraken zijn dit voorjaar gemaakt. Binnenkort gaan we in een meldweek jullie ervaringen met de contractering 2017 ophalen.