Contractering 2016 onderzocht

1 juli 2016

Een substantiële groei van het aantal contracten voor astmazorg. Een groei in het aantal meerjarencontracten tussen verzekeraars en eerstelijns organisaties. De streefdata voor het bekend maken van het inkoopbeleid en het mondeling overeenkomen van het contract werden beduidend vaker gehaald dan vorig jaar (respectievelijk 6% versus 21% en 9% versus 24%). Positieve uitkomsten uit het jaarlijkse onderzoek dat het NIVEL uitvoert in opdracht van InEen. Toch is de algemene conclusie dat er nog veel ontevredenheid is. Natuurlijk danken we iedereen die weer een bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd!