Beveiligingseisen voor eerstelijns informatiesystemen gepubliceerd

24 maart 2017

De eerstelijnskoepels InEen, NHG, LHV en KNMP hebben de afgelopen periode samen met Nictiz en de ICT-leveranciers gewerkt aan concretisering van de eisen die voor de eerste lijn voortkomen uit de NEN-normen 7510, 7512 en 7513; de Beveiliging Eerstelijns Informatie Systemen-eisen (BEIS). Deze BEIS-eisen regelen de (technische) informatiebeveiliging voor informatiesystemen zoals HIS’en, HAPIS’en en KIS’en. Als de systemen voldoen aan deze eisen kunnen gebruikers er van verzekerd zijn dat zij met hun systemen voldoen aan de wettelijke eisen. Aandacht voor een adequate organisatie en passend gedrag blijft natuurlijk een opdracht voor de individuele zorgverleners en organisaties. InEen ontwikkelt daarvoor hulpmiddelen.

Deze week heeft Nictiz de BEIS-normen gepubliceerd. Er zijn twee delen. In deel 1 staan de eisen die worden gesteld op gebied van authenticatie (wie ben je?), en autorisatie; deel 2 behandelt de eisen voor de logging (wat heb je gedaan?).
Dit bericht is overgenomen uit het berichtgeving aan leden.