CIHN: De cliëntenraad houdt ons scherp

27 januari 2017

Het patiëntenperspectief is onlosmakelijk verbonden met het vormgeven van persoonsgerichte zorg, zowel in de spreekkamer als bij de organisatie van de zorg. Een van de manieren om hieraan vorm te geven is de cliëntenraad. Deel 1 van de serie over het implementeren van persoonsgerichte zorg.

‘Een cliëntenraad brengt je dichtbij de wensen en behoeften van je patiënten’, zegt Tiske Boonstra, adviseur van het LOC Zeggenschap in zorg. Een cliëntenraad, zegt ze, behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en brengt deze in op organisatieniveau. ‘Als individuele patiënt kun je door met de zorgverlener te praten invloed hebben .op jouw specifieke situatie, als cliëntenraad heb je invloed op de structuur en het beleid van de organisatie, en daar wordt de organisatie beter van.’

De cliëntenraad plaatst het patiëntenperspectief naast de professionele blik, zegt Marcia Bos, wnd. directeur CIHN in Nijmegen. ‘Op de huisartsenpost zijn we bijvoorbeeld aan het zoeken hoe we het principe van shared decision making meer vorm kunnen geven. Denk aan betere gesprekstechnieken. Onze cliëntenraad waarschuwde dat het wel om spóedzorg gaat, mensen komen met iets wat ze urgent vinden en willen gewoon een oplossing.’ Dat zo blinde vlekken en de neiging om dingen voor patiënten in te vullen, aan het licht komen noemt Bos een absolute meerwaarde.’ Ander voorbeeld: in Nijmegen hecht de cliëntenraad sterk aan een goede samenwerking met de ketenpartners. Bos: ‘Ze sporen ons aan en houden ons scherp om tot goede afspraken te komen.’

Een cliëntenraad is ingebed in de organisatiestructuur en dus altijd in de buurt voor een vraag of om iets te toetsen. Anderzijds is de organisatie verplicht bepaalde zaken aan de cliëntenraad voor te leggen voordat er een besluit kan worden genomen. Bos: ‘Dat valt niet altijd mee. Als professional en bestuurder vaar je graag je eigen koers en ga je snel in de doe-stand staan, terwijl het dus heel waardevol is om samen stil te staan bij de vraag wie er blij van wordt en of er vanuit patiëntenperspectief nog iets toe te voegen is.’ De CIHN-cliëntenraad telt zeven leden en is voor zowel de zorggroep als de huisartsenpost actief. Dit past bij de visie om integrale zorg te leveren. De patiënt, zegt Bos, is overdag dezelfde als ’s avonds. Veel leden van de cliëntenraad zijn zelf werkzaam in de zorg. ‘Dat is zo gegroeid. In principe kiest de cliëntenraad zijn eigen leden. Maar doordat de leden het werk vaak ook van de andere kant kennen, moeten we soms flink aan de bak om ons beleid toe te lichten. Een meerwaarde, vind ik.’

Boonstra adviseert om bij het samenstellen van de cliëntenraad goed te kijken naar representativiteit. Wie kunnen goed het woord voeren voor de verschillende patiëntengroepen? Dat hoeft niet per se een student, een jonge moeder en een oudere te zijn, wél mensen die zich goed in de belangen van de doelgroep kunnen inleven. ‘Het beste is om open met elkaar in gesprek te gaan. Waaraan denken we als we medezeggenschap zeggen? Hoe vullen we dat in? Dat verschilt per cliëntenraad.’ Binnen het wettelijke kader van Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) kunnen cliëntenraden andere accenten leggen, zegt Boonstra. De ene organisatie hecht grote waarde aan actieve samenwerking met de cliëntenraad, de andere heeft vooral behoefte aan kritisch meedenken. Dit kan doorwerken in de samenstelling van de raad, maar ook in de inbedding: centraal, per divisie of misschien wel per locatie. ‘Nogmaals: praat er samen over en laat je verrassen door hoe goed je je organisatie kunt maken met een cliëntenraad’, aldus Boonstra.

Meer informatie

Contactpersonen