Ongerust over gevolgen CBb-procedure voor leden van InEen

9 september 2016

Zoals bekend loopt er bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een procedure van VPH en LHV tegen de NZa. Op 22 september vindt de zitting plaats. De procedure gaat over het bezwaar van VPH en LHV tegen het contractvereiste voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg en tegen de 24-uursverplichting als voorwaarde bij het inschrijvingstarief (zie het weekbericht van 20 mei). InEen maakt zich grote zorgen over de mogelijke consequenties als de uitspraak van het CBb in het nadeel van de NZa zou uitpakken.

Wij vrezen dat het buiten werking stellen van het contractvereiste voor ketenzorg, POH-ggz en GEZ gevolgen kan hebben voor de handhaving van het huidige kwaliteitsniveau in de chronische zorg. Ook maken wij ons zorgen over het ontbreken van een level playing field door het naast elkaar bestaan van ketenzorgprestaties met vrije tarieven, waarvoor een contract afgesproken moet worden met een verzekeraar, en een betaaltitel met een maximumtarief zonder contract. Wij sluiten niet uit dat dit financiële gevolgen gaat hebben voor zorggroepen en gezondheidscentra en daarmee voor de zorgverlening aan patiënten.

Om deze zorgen kenbaar te kunnen maken bij het CBb heeft InEen tot tweemaal toe een verzoek ingediend om als belanghebbende gehoord te worden. Om ons verzoek extra kracht bij te zetten hebben we ook een lid (SGZ te Zoetermeer) gevraagd dit verzoek te ondersteunen. Tot onze grote verbazing heeft het CBb ons verzoek echter afgewezen. De argumentatie van het CBb is verontrustend: de redenering is moeilijk te volgen en op onderdelen – wat ons betreft – onjuist. Wij hebben onze ongerustheid besproken met de NZa en ZN, en zij delen onze ongerustheid.

De afwijzingsbrief van het CBb kunnen jullie hier lezen. De uitspraak wordt niet eerder dan begin november verwacht en kan ook grote invloed hebben op het O&I- traject, omdat in dat traject nog wordt uitgegaan van het bestaan van een contractvereiste.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen