Deelname aan patiëntervaringsonderzoek vervalt voor resultaatbekostiging

5 juni 2016

In de gezamenlijke resultaatafspraken S3 2015 voor ketenzorg hebben ZN en InEen aangegeven dat ‘de zorggroep deelneemt aan een patiëntervaringsonderzoek volgens een nog te ontwikkelen landelijke methodiek’. Miletus en InEen werken aan de ontwikkeling van een vragenlijst. Het proces heeft echter vertraging opgelopen. Inmiddels is bekend dat Miletus de vragenlijst pas eind 2015 zal opleveren. Omdat afgesproken is dat de landelijke methodiek voor patiëntervaringsonderzoek in 2015 beschikbaar moet zijn, vervalt de afspraak voor 2015. ZN en InEen hebben dit vastgelegd in een gezamenlijk bericht.