WTZi-special 5 over besturing en toezicht in de eerste lijn

11 april 2016

Afgelopen week is de vijfde WTZi-special verschenen. Zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten en eerstelijnsdiagnostische centra zijn zorginstellingen en hebben te maken met regelgeving als de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De opvattingen over onderwerpen als governance en toezicht staan momenteel weer sterk in de aandacht. Dat heeft te maken met het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen, tussen organisaties en tussen verschillende disciplines, zoals wijkteams en zorgnetwerken. De grenzen en invloedssferen van de individuele organisaties vervagen. Hoe richt je in een netwerk het bestuur en toezicht adequaat in? Wat vraagt dit van het toezicht? In WTZi-special 5 informeren we jullie – samen met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) – over de actuele ontwikkelingen.

Gerelateerd nieuws


Bekijk meer

Contactpersonen